top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Anlaşmanın tarafları

1.1 İzmir adresinde bulunan ŞİFNE VIBES GIDA LİMİTED ŞİRKETİ, İzmir'de ikamet etmektedir. Bundan sonra ŞİFNE VIBES  olarak anılacaktır.

 

1.2 www.sifnevibes.com internet sitesinin bir üyesi olan üyelik adresi üzerinden kendilerine verilen adreste bulunan internet kullanıcısı (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır).

 

2. Sözleşme konusu

2.1 Bu anlaşma, www.sifnevibes.com ve ŞİFNE VIBES tarafından sunulan hizmetlerden, belirlenen ürün ve fiyatlardan yola çıkarak satışa sunulan ürünlerden yararlanabilmek için üyenin koşullarını düzenlemektedir.

 

3. Anlaşmanın sağlanması

3.1 Bu sözleşmede açıkça taahhüt edilmeyen herhangi bir konu, eğer varsa ŞİFNE VIBES’a karşı yorumlanamaz. ŞİFNE VIBES tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, ŞİFNE VIBES web sitesinde yer alan ürün ve hizmetler için web sitesinde açıklanan fiyatları talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

3.2 Bu üyelik sözleşmesi, üyeye herhangi bir maddi taahhüt veya yükümlülük getirmez. Üye, sadece www.sifnevibes.com web adresi üzerinden sipariş edilecek ürünün bedelini ve servis ücretini ve bunlarla ilgili diğer ücretleri ödemelidir. Üyelik için ek ücret talep edilmeyecektir.

 

3.3 Üye, www.sifnevibes.cominternet sitesinin üyelik işlemleri sırasında verilen kişisel ve diğer bilgilerin yasalardan önce doğru olduğunu ve bu bilgilerin yanlışlığı nedeniyle ŞİFNE VIBES'un karşılaşacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.4 Üye, diğer kişilere veya kurumlara, kendilerine verilen ve www.sifnevibes.com internet sitesine üye oldukları şifreyi veremez ve Üyenin bu şifreyi kullanma hakkı sadece kendilerine aittir. ŞİFNE VIBES’ın söz konusu yetkisiz kullanımdan kaynaklanan tazminat ve diğer hak iddiaları, bunun sonucunda ortaya çıkacak tüm yükümlülüklere ve üçüncü tarafların veya ŞİFNE VIBES'a karşı resmi makamların talep ve taleplerine karşı ayrılır.

 

3.5 Üye, www.sifnevibes.com internet sitesi üyelerine özel hizmetlerden yararlanırken, ihlali ihlal etmeden ve mevzuatın yasal hükümlerine uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye'ye bağlanacaktır.

 

3.6 ŞİFNE VIBES, üye verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından ve üye yazılım ve verilere olabilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

 

3.7 ŞİFNE VIBES'ın internet sitesinde yer alan tüm materyaller ve belgeler sadece ŞİFNE VIBES'ın mülkiyetindedir ve bu tür materyaller ve belgelerle ilgili telif hakları ve / veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili yasalar tarafından korunmaktadır ve bu tür materyaller ve belgeler Gerekli izin olmadan üye tarafından kullanılır, edinilir ve değiştirilir. Bu sitede adı geçen diğer şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markaları olup, fikri mülkiyet hakları kapsamında ayrı olarak korunmaktadır.

 

3.8 Müşterinin web sitesinde kullandığı tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka veya benzeri Kart Kuruluşları ve çevrimiçi üye arasında, ŞİFNE VIBES'dan bağımsız olarak gerçekleştirilir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler ŞİFNE VIBES tarafından görülmez veya kaydedilmez).

 

3.9 ŞİFNE VIBES' internet sitesinden satın alınan üyeler sadece ŞİFNE VIBES'a iade edilebilir. Geri dönüş ürünleri için kargo ücretleri bir defaya mahsus olmak üzere ŞİFNE VIBES'a aittir.

 

3.10 Üye, satın alınan ürünü iade etmek istediğinde, faturasını sunması gerekir.

 

3.11 Kullanılmış ürünler yine de iade edilemez.

 

3.12 ŞİFNE VIBES internet sitesi üzerinden satılan ürünler için ödeme sadece bir kredi kartı veya Paypal ile yapılabilir.

 

3.13 Taraflar, ŞİFNE VIBES'ın bilgisayar kayıtlarının, Medeni Usul Kanununun 193. Maddesi ile uyumlu tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceğini ve söz konusu kayıtların bir kanıt sözleşmesi oluşturduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

4. SÖZLEŞMENİN DÖNEMİ VE FESİH

4.1 Bu anlaşma, üyenin kabullerini beyan ettiği için yürürlüğe girer. ŞİFNE VIBES'ın, üyeye sunumu üzerine anlaşmayı kabul etmiş sayılır ve üye tarafından onaylanmayan anlaşma, ŞİFNE VIBES'a karşı kullanılamaz.

Bu anlaşma, üye üyeliğini iptal edinceye veya üyeliklerinin ŞİFNE VIBES tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır. ŞİFNE VIBES'ın, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde üyenin üyeliğinin iptali ile tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

 

5. Anlaşmazlıkların çözümü; iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

6. GEÇERLİLİK

6.1 Üyelik kaydı, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm makaleleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettikleri anlamına gelir. Bu anlaşma, üye üye olur olmaz karşılıklı olarak kabul edilir. Üyenin elektronik ortamda onay vermesi yeterlidir ve üyenin imzası ayrıca gerekli değildir.

 

logo-band_iyzico ile Ode@2x.png
bottom of page